Jogszabályok

Biztosítási feltételek

A biztosítási feltételek a biztosítási szerződések legfontosabb melléklete. Meghatározza a szerződő, a biztosított és a biztosító kötelezettségeit, jogait.
A kárrendezés minden esetben a biztosítási feltételek alapján történik.
Kérjük, hogy az ajánlat aláírását megelőzően, de legkésőbb az ajánlat aláírásakor átadott biztosítási feltételeket őrizzék meg.

Felépítésük általában:

1. Általános biztosítási feltételek. Nevének megfelelően szinte minden biztosításra érvényes. Itt található a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről biztosításra vonatkozó előírása is.

2. Speciális feltételek. A konkrét biztosít módozatot szabályozza. A biztosítható vagyontárgyakat, a vállalható kockázatokat (biztosítási eseményeket), a biztosító szolgáltatását, a szerződő jogait, kötelezettségeit.
Különösen figyelmesen kell átnézni a következő részeket:
- kizárások
- mentesülések
- biztosító szolgáltatása
- szerződő kötelezettségei
- vagyonvédelmi előírások /vagyonbiztosítás esetén/.

3. Záradékok. Az erre a szerződésre vonatkozó, a feltételt kiegészítő, vagy módosító szabályok.

A biztosítási feltételeket a biztosítók időközönként megváltoztatják. A konkrét biztosítási szerződésre mindig az ajánlat aláírásakor érvényes feltétel vonatkozik. Ezért is nagyon fontos az ajánlat és a feltétel megőrzése. A kárrendezés az ajánlat/kötvény és a feltétel alapján történik.

Az erről az oldalról letölthető jogszabályok esetleges módosítása esetén azok késve jelenhetnek meg honlapunkon. Kérjük, hogy az érvényes biztosítási feltételeket tekintsék mértékadónak.

Jogszabályok

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

20/2009. (X. 9.) PM rendelet a kgfb-nél alkalmazott gépjármű-kategóriákról

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszerről és a kártörténeti igazolásról

34/2009. (XII. 22.) PM rendelet a kgfb biztosítási fedezetének igazolásáról

2012. évi CII. Törvény a biztosítási adóról

Panaszügyintézési tájékoztató

A NiT-Risk Kft üzletpolitikájának alapeleme az ügyfelek érdekének megfelelő, szakszerű, teljes körű, gyors és udvarias kiszolgálás.
Munkánk során szándékunk ellenére előfordulhat, hogy ügyfelünk nincs megelégedve szolgáltatásunkkal.
Az Ön érdekeinek védelme és munkavégzésünk javítása érdekében esetleges panasza esetén az alábbiakat javasoljuk.

1. Panaszával bármelyik munkatársunkhoz fordulhat
2. Munkatársunk köteles a panaszt a lehető legrövidebb időn belül orvosolni.
3. Ha ez Ön számára nem kielégítő, munkatársunk köteles a bejelentéshez javasolt nyomtatványt és minden más ehhez szükséges segítséget megadni. A panaszt köteles azonnal továbbítani az illetékes panaszügyintézőhöz.
4. Panaszával közvetlenül fordulhat társaságunk panaszügyintézőjéhez. Elérhetőségek. Telefonon: (1) 2645040/350, faxon: (1) 2645041, levélben: 1108 Budapest, Újhegyi út 3/a, mailen: info@nitrisk.hu


Panaszkezelés űrlapok:

Panaszkezelési Szabályzat (pdf)

Panaszügyintézési tájékoztató (pdf)


6. A bejelentéshez nem kötelező ennek a nyomtatványnak a használata, de a gyorsabb kivizsgálás érdekében célszerű az abban kért információk megadása.
7. Panaszügyintézőnk a rendelkezésre álló információk függvényében legkésőbb 30 napon belül a panaszt kivizsgálja, a szükséges intézkedést megteszi.
8. A mennyiben intézkedésével Ön nincs megelégedve, panaszával felügyeleti szervünkhöz fordulhat. Elérhetősége:Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

9. Valamelyik partner biztosítónkkal szembeni panaszügyben kérje munkatársunk segítségét.

A minél gyorsabb és kölcsönösen eredményes ügyintézés érdekében kérjük panasz esetén fentiek figyelembevételét.