Üzleti Szolgáltatások

Építés-szerelés biztosítások (EAR,CAR)

A biztosítható kockázatok: tűz - és elemi károk, betöréses lopás, rablás valamint a hibás teljesítés okozta károk. Az építési teljesítés biztosítható, amely tartalmazza az építési vállalkozónak és alvállalkozóinak összes teljesítését.
További információ

Kárbejelentés Visszahívást kérek
Jogvédelmi biztosítás

Az alábbi esetekben nyújtott jogvédelemmel: Jogi tanácsra van szükség. Idegenhibás baleset. Nem ismerik el a felelősséget. Valamelyik biztosítási szerződésénél kárrendezési probléma adódik.
További információ

Kárbejelentés Visszahívást kérek
Kezesi és Garancia biztosítás

A biztosító azokat a pénzügyi veszteségeket fedezi, amelyeket a kedvezményezett szenvedne el, ha a biztosított a kedvezményezettel szemben nem teljesítené szerződésben vállalt kötelezettségeit.
További információ

Kárbejelentés Visszahívást kérek
Üzemszünet biztosítások

A káresemény miatti helyreállítás ideje alatt a vállalkozásnak lecsökken, vagy egyáltalán nincs árbevétele, viszont kiadásaik vannak. Ezek a kiadások gyakran megközelíthetik a vagyonbiztosítási káresemény nagyságát.
További információ

Kárbejelentés Visszahívást kérek
Vagyonbiztosítások

Téríti a vállalkozás saját és idegen tulajdonú vagyonának tűz- és elemi, betöréses lopás és rablás kárait. Célszerű megkötni a teljes vagyoncsoportra.
További információ

Kárbejelentés Visszahívást kérek
Vállalkozások biztosítása

Másoknak okozott, sokszor sokmilliós nagyságrendű károk esetén jelent nagy segítséget.
További információ

Kárbejelentés Visszahívást kérek
Vállalkozói Felelősségbiztosítások

Másoknak okozott, sokszor sokmilliós nagyságrendű károk esetén jelent nagy segítséget. Felelősségi károk sokrétűek lehetnek.
További információ

Kárbejelentés Visszahívást kérek
Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével okozott károkért.
További információ

Kárbejelentés Visszahívást kérek