Üzemszünet biztosítások

A vagyonbiztosítási káresemény miatt keletkezett alábbi veszteségeket téríti:
a. elmaradt adózás előtti nyereség. Ez = bevétel – költségek (fix + változó).
b. állandó (fix) költségek (levonva belőle a fel nem merült költségeket). Ezeket akkor is
kell fizetni, amíg a kár helyreállítása nem történik meg.
- bruttó bérek járulékokkal együtt
- bérleti di jak
- lízing díjak
- amortizációs leírások
- biztosítási díjak
- közműdíjak (fix része)
- egyebek (könyvelési díj, tagdíj stb.).

A káresemény miatti helyreállítás ideje alatt a vállalkozásnak lecsökken, vagy egyáltalán nincs árbevétele, viszont kiadásaik vannak. Ezek a kiadások gyakran megközelíthetik a vagyonbiztosítási káresemény nagyságát.