Munkavállalók felelősségbiztosítása

Munkavállalói felelősségbiztosítás

„A munkavállaló a munkaviszonyból eredő kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.”
(A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 179.§)
Munkavégzése során kárt okozhat:
- munkáltatójának közvetlenül
- harmadik személynek
A harmadik személynek okozott károkért a munkáltató felel, de azt áthárítja a károkozóra, tehát
mindkét esetben Ön kötelezhető az okozott kár megtérítésére!
Ennek mértéke:
- enyhén gondatlan károkozás esetén 4 vagy 8 havi távolléti díj
- súlyosan gondatlan és szándékos károkozás esetén a teljes kár

Ez a felelősségbiztosítás mentesíti a kár megtérítése alól, megmenti Ön és családjának költségvetését.

Bővebb tájékozódás, illetve szerződéskötés igénye esetén kérjük, keressen minket.