Kezesi és Garancia biztosítás

A biztosító azokat a pénzügyi veszteségeket fedezi, amelyeket a kedvezményezett szenvedne el, ha a biztosított a kedvezményezettel szemben nem teljesítené szerződésben vállalt kötelezettségeit.
A kezesi biztosítás alapján kiállított kezesi kötelezvényben a biztosító készfizető kezességet vállal a biztosított tartozásáért a kedvezményezettel szemben. Amennyiben a biztosított nem teljesít, a biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvényben meghatározott feltételek szerint a biztosító fizet helyette a kedvezményezettnek a kötelezvényben a kifizetés feltételeként rögzített okiratok bemutatását követően.
A garancia biztosítás alapján kiállított garancia kötelezvényben a biztosító garanciát vállal a kedvezményezettel szemben arra, hogy amennyiben a biztosított a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a jogosult felhívására a biztosított helyett fizet az alapjogviszony előzetes vizsgálata nélkül a kötelezvényben meghatározott feltételek szerint.

Visszterhes szolgáltatásról van szó, azaz ha a biztosító fizet a kötelezett helyett, a kifizetett összeget visszaköveteli a szerződött partnerétől.
A biztosító biztosítékokat követel meg az elvárt összegű garancia vagy kezesi kötelezvény kibocsájtása ellenében. Ezen biztosítékokkal - a kockázati megítélés függvényében - részben, vagy egészben le kell fedezni a garancia vagy kezességvállalás összegét.