Jogvédelem

Jogvédelmi biztosítás magánszemélyeknek

Ezekben az esetekben nyújthat segítséget:
Jogi tanácsra van szükség
Idegenhibás baleset. Nem ismerik el a felelősséget.
Valamelyik biztosítási szerződésénél kárrendezési probléma adódik
Garanciális vagy egyéb szolgáltatási vita.
Lízingszerződéssel kapcsolatos vita.
Munkaügyi problémák.
Kisajátítás miatti jogvita.
Orvosi műhiba miatti jogvita.

Nagyon sokszor a fenti esetekben a peres eljárás költségei, illetve azok megelőlegezésének nehézsége miatt elállnak jogos igényeik érvényesítésétől. A DAS jogvédelmi biztosítása megelőlegezi, illetve téríti ezeket a költségeket.

Amit térít a biztosító:
Ügyvédi költségek.
Szakértők, tanuk költsége.
Útiköltségek.
Végrehajtási költség.

Megelőlegezett költségek: óvadék és kaució.

Bővebb tájékozódás, illetve szerződéskötés igénye esetén kérjük, keresse fel irodáink bármelyikét!