Generali CMR közlemény

 

Generali CMR közlemény


Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt felhívjuk figyelmét, hogy szállítmánybiztosításaink vonatkozó biztosítási feltételei szerint a biztosítási fedezet nem terjed ki a háború, háborús cselekmény közvetlen vagy közvetett következménye­ként keletkezett kockázatokra, károkra és követelésekre, továbbá azon kockázatokra, károkra és követelésekre sem, melyek az ENSZ, az Egyesült Királyság, az Európai Unió vagy az Amerikai Egyesült Államok által alkalmazott embargóba vagy ezen szervezetek, országok egyéb gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi tiltó vagy korlátozó rendelkezéseibe ütköző magatartásból, tevékenységből erednek vagy azzal bármely módon összefüggésbe hozhatók.