Fuvarozók KGFB

Fuvarozók KGFB

A károsultak védelme érdekében a 2009. évi LXII. Törvény szerint kötelező a megkötése gépjárművekre, pótkocsikra, mg vontatókra, munkagépekre, segédmotoros kerékpárokra és lassú járművekre.
Téríti: gépjármű üzemeltetése során a másoknak okozott károkat. Munkavégzés vagy rakodás nem üzemeltetés, az ilyen károkozások egyéb felelősségbiztosítással térülhetnek.

A Kgfb biztosítás szerződője a mindenkori forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó.
Biztosított az üzembentartó és a gépjármű vezetője.
Területi hatálya a tagállamok területére (Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam és Svájc), valamint a zöldkártyarendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda a Belső Szabályzatnak megfelelő kétoldalú megállapodást kötött. (lásd a Zöldkártyán).
A kártérítési limit a károsultak számától függetlenül dologi károk esetén káreseményenként 500 millió Ft, személyi sérülés esetén káreseményenként 1600 millió Ft.

Nagyon lényeges a biztosítás díjának határidőre történő megfizetése, mert:
megszűnik a biztosítási védelem
a járművet kivonatják a forgalomból
újra kötésnél lényegesen magasabb díjakat kell fizetni

A biztosítás maximum 6 hónapig szüneteltethető a forgalmi engedélybe bejegyzett szerint.

A jármű megvásárlását követően célszerű a casco biztosítással együtt kötni, mert így a saját járműben keletkezett károk is térülnek, egyes biztosítók az együttkötésre kedvezményeket adnak.

Ha a vállalkozása járműveinek száma eléri az 5 db-ot, az egyedinél kedvezőbb flottaszerződésre tudunk árajánlatot adni.

A gépjárművek besorolását szabályozó Belügyminisztérium rendelet azt mondja ki, hogy a meghatározott gépjárművek besorolását a forgalmi engedélyben a „J” adatmezőben kell feltüntetni. Hivatalosan ezt úgy nevezik, hogy tárgybeli járműre vonatkozó gépjármű kategória besorolása. A nemzetközi szabályozást is figyelembe kell venni a besorolásnál, és műszaki feltételeknek is meg kell felelnie a gépjárműveknek.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás alapján a következő járműkategóriák vannak:

M jármű kategória: Személyszállító gépkocsik.

M1 kategória: Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.
M2 kategória: Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és legfeljebb 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
M3 kategória: Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és több mint 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.

N jármű kategória: Áruszállító gépkocsik.

N1 kategória: Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
N2 kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
N3 kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.

Jármű kategóriák a forgalmi engedélyben:

M1 - személygépkocsi
M1G - terepjáró személygépkocsi
N1 - tehergépkocsi 3,5 t össztömegig
N1G - terepjáró tehergépkocsi 3,5 t össztömegig
O1 - pótkocsi 0,75 t össztömegig
O2 - pótkocsi 0,75 t és 3,5 t össztömeg között
O3 - pótkocsi 3,5 t és 10 t össztömeg között
L1e - kétkerekű járművek legfeljebb 45 km/ó tervezési sebességgel amelyben a motor: - hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3 belső égésű motor esetében, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 kW elektromos motor esetében,
L2e - háromkerekű járművek, legfeljebb 45 km/ó tervezési sebességgel amelyben a motor:

- hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3, ha szikragyújtású, vagy
- legnagyobb hasznos teljesítménye legfeljebb 4 kW egyéb belső égésű motor esetében, vagy
- legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 kW, elektromos motor esetében,
L3e - motorkerékpár 50 cm3 és 45 km/h felett

L4e - motorkerékpár, oldalkocsis 50 cm3 és 45 km/h felett
L5e - háromkerekű tricikli, azaz három szimmetrikus elrendezésű kerékkel rendelkező jármű, amennyiben 50 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral vannak ellátva és/vagy a tervezési sebességük nagyobb, mint 45 km/ó,
L6e - könnyű négykerekű triciklik, amelyek terheletlen tömege legfeljebb 350 kg - elektromos járművek esetében nem számítva az akkumulátorok tömegét -, amelyek legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 45 km/ó, és

- amelyek motorjának hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3 szikragyújtású motoroknál, vagy
- legnagyobb hasznos teljesítménye legfeljebb 4 kW egyéb belső égésű motor esetében, vagy
- amelyek legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 kW, elektromos motor esetében.
L7e - négykerekű triciklik, amelyek terheletlen tömege legfeljebb 400 kg (550 kg teherszállításra kialakított járműveknél) - elektromos járművek esetében nem számítva az akkumulátorok tömegét - és amelyek legnagyobb hasznos motorteljesítménye legfeljebb 15 kW. A kiegyenlítőmű nélküli hajtott tengellyel rendelkező L7e kategóriájú jármű esetében 40 km/óra sebességkorlátozás.
LJ - lassújármű

T1 - traktor, kerekes, maximum 40 km/h, min 601 kg, has magasság 601-1000 mm
T2 - traktor, kerekes, maximum 40 km/h, min 601 kg, has magasság maximum 600 mm
T3 - traktor, kerekes, maximum 40 km/h, maximum 600 kg
T4 - traktor, kerekes, különleges felhasználásra, maximum 40 km/h, maximum 600 kg
T5 - traktor, kerekes, vagy maximum 40 km/h felett
Ra1 - traktor pótkocsi, össz tengelyterhelés maximum 1500 kg, vagy maximum 40 km/h
Rb1 - traktor pótkocsi, össz tengelyterhelés maximum 1500 kg, vagy maximum 40 km/h felett
Ra2 - traktor pótkocsi, össz tengelyterhelés 1500 kg és 3500 kg között, vagy maximum 40 km/h
Rb2 - traktor pótkocsi, össz tengelyterhelés 1500 kg és 3500 kg között, vagy maximum 40 km/h felett
Ra3 - traktor pótkocsi, össz tengelyterhelés 3500 kg és 21000 kg között, vagy maximum 40 km/h
Rb3 - traktor pótkocsi, össz tengelyterhelés 3500 kg és 21000 kg között, vagy maximum 40 km/h felett
Ra4 - traktor pótkocsi, össz tengelyterhelés 21000 kg felett, vagy maximum 40 km/h
Rb4 - traktor pótkocsi, össz tengelyterhelés 21000 kg felett, vagy maximum 40 km/h felett
Sa1 - traktor vontatású gép, össz tengelyterhelés maximum 3500 kg, vagy maximum 40 km/h
Sb1 - traktor vontatású gép, össz tengelyterhelés maximum 3500 kg, vagy maximum 40 km/h felett
Sa2 - traktor vontatású gép, össz tengelyterhelés 3500 kg felett, vagy maximum 40 km/h
Sb2 - traktor vontatású gép, össz tengelyterhelés 3500 kg felett, vagy maximum 40 km/h felett