Fuvarozók KGFB

Fuvarozók KGFB

A károsultak védelme érdekében a 2009. évi LXII. Törvény szerint kötelező a megkötése gépjárművekre, pótkocsikra, mg vontatókra, munkagépekre, segédmotoros kerékpárokra és lassú járművekre.
Téríti: gépjármű üzemeltetése során a másoknak okozott károkat. Munkavégzés vagy rakodás nem üzemeltetés, az ilyen károkozások egyéb felelősségbiztosítással térülhetnek.

A Kgfb biztosítás szerződője a mindenkori forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó.
Biztosított az üzembentartó és a gépjármű vezetője.
Területi hatálya a tagállamok területére (Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam és Svájc), valamint a zöldkártyarendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda a Belső Szabályzatnak megfelelő kétoldalú megállapodást kötött. (lásd a Zöldkártyán).
A kártérítési limit a károsultak számától függetlenül dologi károk esetén káreseményenként 500 millió Ft, személyi sérülés esetén káreseményenként 1600 millió Ft.

Nagyon lényeges a biztosítás díjának határidőre történő megfizetése, mert:
megszűnik a biztosítási védelem
a járművet kivonatják a forgalomból
újra kötésnél lényegesen magasabb díjakat kell fizetni

A biztosítás maximum 6 hónapig szüneteltethető a forgalmi engedélybe bejegyzett szerint.

A jármű megvásárlását követően célszerű a casco biztosítással együtt kötni, mert így a saját járműben keletkezett károk is térülnek, egyes biztosítók az együttkötésre kedvezményeket adnak.

Ha a vállalkozása járműveinek száma eléri az 5 db-ot, az egyedinél kedvezőbb flottaszerződésre tudunk árajánlatot adni.