Fuvarozók CMR Biztosítás

CMR biztosítás a teljes ügyfélkörnek

A Nemzetközi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás /CMR/ az önrész levonásával megtéríti a fuvarozást végző helyett a nemzetközi CMR egyezmény alapján jogos kártérítési igényeket.
Az egyes biztosítók szállítmányozói felelősségbiztosítása nem fedezi a fenti jogszabályokban előírt felelősségi károk mindegyikét.
Nagyon fontos az adott biztosító feltételeinek megismerése, különös tekintettel a kizárásokra, mentesülésekre
A biztosítási feltétel szerint nem biztosított áru esetén célszerű egyutas szállítmánybiztosítást kötni.

A szerződés megkötésének feltételei:
"Közösségi Engedély" másolata
3,5 t össztömeg feletti járműveknél "Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány" másolata is.

Igény esetén több biztosítótól kérünk árajánlatot. Az önrészesedés és a biztosítási feltételek biztosítónként változóak. Az önrész általában lopáskár esetén 20%, de min. 50.000 Ft, egyéb károknál 10%, de min. 50 000 Ft

Kártérítési limit: választható 50 000 – esetenként 600 000 EUR-ig

Választásánál kérjük figyelembe venni, hogy a CMR egyezmény szerint az Ön kártérítési kötelezettsége maximálisan = a károsodott árú súlya x 8,33 SDR/kg (árfolyam ingadozástól függően kb 10 EUR kilogrammonként).

Bővebb tájékoztatás igénye esetén kérjük, keresse fel irodáink bármelyikét!

Adatlap Letöltése

Díjtájékoztató kéréséhez kérjük szíveskedjék az ajánlatkérő adatlapunkat kitöltve az info@nitrisk.hu mail címre, vagy az (1) 2645041 faxszámra visszaküldeni. A díjtájékoztatónkhoz csatoljuk a biztosítási feltételeket.
CMR biztosítás NiT tagok részére

A Nemzetközi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás /CMR/ az önrész levonásával megtéríti a fuvarozást végző helyett a nemzetközi CMR egyezmény alapján jogos kártérítési igényeket.
A Generali-Providencia Biztosító NiT tagoknak kidolgozott biztosítása a többiekhez képest több kockázatot tartalmaz, de ez sem fedezi a fenti jogszabályokban előírt felelősségi károk mindegyikét.
Nagyon fontos a feltétel megismerése, különös tekintettel a kizárásokra, mentesülésekre.
A biztosítási feltétel szerint nem biztosított áru esetén célszerű egyutas szállítmánybiztosítást kötni.

A szerződés megkötésének feltételei:
NiT tagság
"Közösségi Engedély" másolata
3,5 t össztömeg feletti járműveknél "Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány" másolata is.
Az önrészesedés: lopáskárnál minden áru esetében 20%, de min. 50.000 Ft, egyéb károknál, ha hűtött árunál, a kár 20%-a, tartálykocsiban szállított áruknál a kár
15%-a, de min. 50 000 Ft. Egyéb áruk esetén 10%, de min. 50 000 Ft.

Kártérítési limit: választható 50 000 - 300 000 EUR között.
Választásánál kérjük figyelembe venni, hogy a CMR egyezmény szerint az Ön kártérítési kötelezettsége maximálisan = a károsodott áru súlya x 8,33 SDR/kg (árfolyam ingadozástól függően kb 10 EUR kilogrammonként).

A biztosítás érvényes a „Kabotázs” fuvarokra is, a CMR szerződési feltétel szerint.

A szerződés köthető önállóan, de ha a gépkocsikból valamelyik belföldi árufuvarozást végezne, vagy egyes gépkocsik vegyesen bel- és külföldi fuvarozást is végeznek, akkor a Belföldi Árufuvarozói Felelősségbiztosítással /BÁF/ együtt, egy szerződésben, kedvezőbb díjjal célszerű megkötni.
Díjrendezettség esetében azonnal adunk fedezetigazolást.

Bővebb tájékoztatás igénye esetén kérjük, keresse fel irodáink bármelyikét!

Közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási feltételek

Adatlap Letöltése

Díjtájékoztató kéréséhez kérjük szíveskedjék az ajánlatkérő adatlapunkat kitöltve az info@nitrisk.hu mail címre, vagy az (1) 2645041 faxszámra visszaküldeni. A díjtájékoztatónkhoz csatoljuk a biztosítási feltételeket.


CMR kárrendezés

Az esetleges viták elkerülése érdekében:
az áru átvételekor ellenőrizze az árudarabok számára, jelére, sorszámára
vonatkozóan a fuvarlevélbe bejegyzett adatok pontosságát, továbbá az árunak és az
áru csomagolásának állapotát!
amennyiben nincs módja, hogy a fentieket ellenőrizze, fenntartásait írja be a
fuvarlevélbe!
Fenntartásait az áru átvételekor a feladóval, kiszolgáltatáskor az átvevővel minden esetben írassa alá!

CMR Fentartások jegyzéke

Kár esetén a teendők:

Baleset, lopás vagy rablás esetén a gépkocsivezető köteles azonnal értesíteni a helyi rendőrséget, tűzesetnél: a helyi tűzoltóságot.
Minden esetben a jegyzőkönyv egy példányát elkéri, a CMR biztosítás szerződőjét haladéktalanul értesíti.

Kárbejelentés
A szerződő két munkanapon belül írásban bejelenti:
- mi, mikor és hol történt
- a becsült kárösszeg
- árú jellege
- szerződő elérhetősége.

A kárrendezéshez minden esetben szükséges:
- eredeti fuvarokmány
- eredeti áruszámla
- részletes kárfelvételi jegyzőkönyv
- az árutulajdonos nyilatkozata, hogy van-e az árura szállítmány biztosítása
- gépkocsivezető meghallgatásának jegyzőkönyve
- károsult felszólamlása a fuvarozó felé
- hatósági intézkedés esetén jegyzőkönyv, határozat

Egyebek: a biztosító konkrét esettől függő igénylése szerint.