Építés-szerelés biztosítások (EAR,CAR)

A biztosítható kockázatok: tűz - és elemi károk, betöréses lopás, rablás valamint a hibás teljesítés okozta károk.

Az építési teljesítés biztosítható, amely tartalmazza az építési vállalkozónak és alvállalkozóinak az összes, szerzõdés szerinti teljesítését:
- anyag- és munkadíjat
- az építési terület elõkészítõ munkálatait
- segédépítményeket
- építéshelyszíni segédszerkezeteket (pl. zsaluzatok, állványok)
Biztosíthatók továbbá:
- építőgépek (pl. földmunkagépek, toronydaruk)
- káreseménnyel kapcsolatos többletköltségeket (pl. romeltakarítás)
- meglévő épületek (pl. átalakítás)
- szomszédos épületek

Kisgépek és kéziszerszámok általában nem biztosíthatóak!

Felelősségbiztosítás.

Az építkezés során a harmadik személynek okozott személyi és dologi károkat téríti.
Kiegészíthető az alvállalkozók egymásnak okozott kárainak fedezetével.
Kizárt a biztosított alkalmazottainak és dolgozóinak üzemi baleseteiből származó kártérítési igénye.
Ez egy külön felelősségbiztosítás keretében biztosítható.

A biztosítás megköthető egy projektre, vagy határozatlan időre keretszerződésben.

A biztosítók feltételei egységesen megfelelnek a C.A.R. (Contractor’s All Risk) nemzetközi feltételrendszernek.