BÁF - CMR Biztosítások

Belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF vagy FÁF a rövidítésük)

A fuvarozó felelősségét belföldi fuvarok esetében a PTK határozza meg.
A biztosítás az önrész levonása után téríti azokat a belföldi fuvarozás során keletkezett károkat, amelyekért a fuvarozó felelős és a feltételekben nincs kizárva.

A szerződés megkötéséhez szükséges:
- forgalmi engedély másolata
- "Közúti Árufuvarozói Engedély" másolata

Abban az esetben, ha ugyanazzal a járművel nemzetközi fuvarozást is végez, a biztosítók együttkötésre kedvezményt adnak.

Abban az esetben, ha a CMR okmányon Hamburg/Budapest szerepel, de az árut valamilyen okból tovább kell vinni pl. Szegedre, ez már belföldi fuvarnak számit, a CMR biztosítás nem lesz érvényes!

Bővebb tájékozódás, illetve szerződéskötés igénye esetén kérjük, keresse fel irodáink bármelyikét vagy érdeklődjön online!

 

CMR biztosítás a teljes ügyfélkörnek

A Nemzetközi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás /CMR/ az önrész levonásával megtéríti a fuvarozást végző helyett a nemzetközi CMR egyezmény alapján jogos kártérítési igényeket.
Az egyes biztosítók szállítmányozói felelősségbiztosítása nem fedezi a fenti jogszabályokban előírt felelősségi károk mindegyikét.
Nagyon fontos az adott biztosító feltételeinek megismerése, különös tekintettel a kizárásokra, mentesülésekre
A biztosítási feltétel szerint nem biztosított áru esetén célszerű egyutas szállítmánybiztosítást kötni.

A szerződés megkötésének feltételei:
"Közösségi Engedély" másolata
3,5 t össztömeg feletti járműveknél "Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány" másolata is.

Igény esetén több biztosítótól kérünk árajánlatot. Az önrészesedés és a biztosítási feltételek biztosítónként változóak. Az önrész általában lopáskár esetén 20%, de min. 50.000 Ft, egyéb károknál 10%, de min. 50 000 Ft

Kártérítési limit: választható 50 000 – esetenként 600 000 EUR-ig

Választásánál kérjük figyelembe venni, hogy a CMR egyezmény szerint az Ön kártérítési kötelezettsége maximálisan = a károsodott árú súlya x 8,33 SDR/kg (árfolyam ingadozástól függően kb 10 EUR kilogrammonként).

Bővebb tájékoztatás igénye esetén kérjük, keresse fel irodáink bármelyikét!

Díjtájékoztató kéréséhez, kérjük szíveskedjék ajánlatkérő adatlapot igényelni a kapcsolat menüpontban található elérhetőségeken. A díjtájékoztatónkhoz csatoljuk a biztosítási feltételeket.


CMR biztosítás NiT tagok részére

A Nemzetközi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás /CMR/ az önrész levonásával megtéríti a fuvarozást végző helyett a nemzetközi CMR egyezmény alapján jogos kártérítési igényeket.
A Generali-Providencia Biztosító NiT tagoknak kidolgozott biztosítása a többiekhez képest több kockázatot tartalmaz, de ez sem fedezi a fenti jogszabályokban előírt felelősségi károk mindegyikét.
Nagyon fontos a feltétel megismerése, különös tekintettel a kizárásokra, mentesülésekre.
A biztosítási feltétel szerint nem biztosított áru esetén célszerű egyutas szállítmánybiztosítást kötni.

A szerződés megkötésének feltételei:
NiT tagság
"Közösségi Engedély" másolata
3,5 t össztömeg feletti járműveknél "Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány" másolata is.
Az önrészesedés: lopáskárnál minden áru esetében 20%, de min. 50.000 Ft, egyéb károknál, ha hűtött árunál, a kár 20%-a, tartálykocsiban szállított áruknál a kár
15%-a, de min. 50 000 Ft. Egyéb áruk esetén 10%, de min. 50 000 Ft.

Kártérítési limit: választható 50 000 - 300 000 EUR között.
Választásánál kérjük figyelembe venni, hogy a CMR egyezmény szerint az Ön kártérítési kötelezettsége maximálisan = a károsodott áru súlya x 8,33 SDR/kg (árfolyam ingadozástól függően kb 10 EUR kilogrammonként).

A biztosítás érvényes a „Kabotázs” fuvarokra is, a CMR szerződési feltétel szerint.

A szerződés köthető önállóan, de ha a gépkocsikból valamelyik belföldi árufuvarozást végezne, vagy egyes gépkocsik vegyesen bel- és külföldi fuvarozást is végeznek, akkor a Belföldi Árufuvarozói Felelősségbiztosítással /BÁF/ együtt, egy szerződésben, kedvezőbb díjjal célszerű megkötni.
Díjrendezettség esetében azonnal adunk fedezetigazolást.

Bővebb tájékoztatás igénye esetén kérjük, keresse fel irodáink bármelyikét!

Díjtájékoztató kéréséhez, kérjük szíveskedjék ajánlatkérő adatlapot igényelni a kapcsolat menüpontban található elérhetőségeken. A díjtájékoztatónkhoz csatoljuk a biztosítási feltételeket.


CMR kárrendezés

Az esetleges viták elkerülése érdekében:
az áru átvételekor ellenőrizze az árudarabok számára, jelére, sorszámára
vonatkozóan a fuvarlevélbe bejegyzett adatok pontosságát, továbbá az árunak és az
áru csomagolásának állapotát!
amennyiben nincs módja, hogy a fentieket ellenőrizze, fenntartásait írja be a
fuvarlevélbe!
Fenntartásait az áru átvételekor a feladóval, kiszolgáltatáskor az átvevővel minden esetben írassa alá!

 

Kár esetén a teendők:

Baleset, lopás vagy rablás esetén a gépkocsivezető köteles azonnal értesíteni a helyi rendőrséget, tűzesetnél: a helyi tűzoltóságot.
Minden esetben a jegyzőkönyv egy példányát elkéri, a CMR biztosítás szerződőjét haladéktalanul értesíti.

Kárbejelentés
A szerződő két munkanapon belül írásban bejelenti:
- mi, mikor és hol történt
- a becsült kárösszeg
- árú jellege
- szerződő elérhetősége.

A kárrendezéshez minden esetben szükséges:
- eredeti fuvarokmány
- eredeti áruszámla
- részletes kárfelvételi jegyzőkönyv
- az árutulajdonos nyilatkozata, hogy van-e az árura szállítmány biztosítása
- gépkocsivezető meghallgatásának jegyzőkönyve
- károsult felszólamlása a fuvarozó felé
- hatósági intézkedés esetén jegyzőkönyv, határozat

Egyebek: a biztosító konkrét esettől függő igénylése szerint.