SFDR rendelet

Tájékoztatás Ügyfeleinknek!

A Társaság az Európai Unió a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 számú rendelete (SFDR) alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja.

A Társaság nyilatkozik arról, hogy – figyelembe véve méretét, biztosítási alapú befektetési termékek közvetítésére vonatkozó tevékenységét és nagyságrendjét – tanácsadása során jelenleg nem veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, ezáltal fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési, illetve biztosítási tanácsaikba történő integrálására vonatkozó politikával sem rendelkezik. Ennek indokaként a Társaság a következő szempontokat határozza meg:

• a Társaság által értékesített biztosítási alapú befektetési termékeket előállító valamennyi biztosító még nem tette közzé a fenntarthatósági kockázatok által az általa kínált biztosítási termékek hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményeit.

• a biztosítók által kínált biztosítási termékek alapjául szolgáló befektetések egy része nem veszi figyelembe a fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat, továbbá nincs olyan egységes szempontrendszer, amely meghatározná biztosítók számára, hogy milyen módon vegyék figyelembe ezen tényezőket.

• Tanácsadási tevékenység során a Társaság abból indul ki, hogy a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően, tekintettel arra is, hogy a Társaság a biztosítókkal ellentétben nem minősül termékgazdának, nem vesz részt az alapok kezelésében, és így nincs hatással a fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő hozamok vélt vagy valós csökkenésére.

• A biztosítási termékek esetében a fenntarthatósági kockázatok relevánsnak minősítése,
továbbá a fenntarthatósági kockázatoknak a termékek teljesítményére, hozamára
gyakorolt valószínű hatások értékelése kapcsán a biztosítók közléseire támaszkodik.

A Társaság ugyanakkor biztosítási alapú befektetési termékek közvetítése esetén mindenkor betartja a jogszabályok által meghatározott tájékoztatási kötelezettségeket. Egyúttal az ügyfelek részére átadja a biztosítók fenntarthatósággal kapcsolatos dokumentumait.

A NiT-Risk Kft. maga is törekszik az ökológiai lábnyoma csökkentésére, ezért folyamatosan dolgozik a papírmentes vagy papírtakarékos ügyintézés megvalósításán.

A Társaság az ügyfeleket tájékoztatja, hogy az általa közvetített befektetési termékek SFDR-hez kapcsolódó biztosítók által közzétett információi az alábbi helyeken érhetőek el

Biztosító Elérhetőség

AEGON: https://www.aegon.hu/eletbiztositas/befe-ktetesek/alapok

Allianz: https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezelo/alapkezelo-dokumentumtar.html

Generali: https://www.generali.hu/Ugyfelszolgalat/Informaciok/Befektetesek.aspx

CIG: https://www.cigpannonia.hu/ugyfeleinknek/eszkozalapok

Groupama: https://www.groupama.hu/hu/Biztositasok/elet-baleset-es-nyugdijbiztositasok/befektetesi-informaciok/hozam-informaciok/kid.html

K&H: https://www.kh.hu/documents/20184/490492/

Signal: https://www.signal.hu/hu/kozlemenyeink/kozerdeku-kozlemenyek

UNION: https://union.hu/befektetes/modell-portfolio

Uniqa: https://befektetesek.uniqa.hu/

A Társaság továbbá nyilatkozik arról, hogy az IDD (2016/97 EU) irányelvnek megfelelően kialakított javadalmazási politikája – tekintettel a fent leírtakra is – jelenleg nem integrálja a fenntarthatósági kockázatokat, ebben a tekintetben külön javadalmazási módszert nem alkalmaz, vagyis a közvetítők részére fizetett javadalmazás független attól, hogy a tanácsadás eredményeként az ügyfél által választott befektetés milyen fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezik.

A Társaság a fentiekről az ügyfelek részére a tanácsadási tevékenység során a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt.

Társaság a fenntarthatósággal kapcsolatos álláspontját folyamatosan monitorozza és a fenti tényezők megváltozása esetén szándékában áll felülvizsgálni.

Budapest, 2021.03.10.