Kárrendezés

Irodáink bármelyikében készséggel állunk biztosítási igények felmérésére és a magyar biztosítási piacon fellelhető bármilyen biztosítás megkötésére.

Nagyon gyakori probléma a szerződések díj nemfizetéssel történő törlése. A díj nemfizetés a biztosítási fedezet megszűnésén kívül egyéb hátrányokkal is jár. A PTK és a biztosítási feltételek értelmében a szerződő kötelessége a díjfizetés még abban az esetben is, ha esetleg nem kapná meg a befizetéshez szükséges csekket. Ilyen jellegű problémák esetében is állunk szíves rendelkezésükre.

Kár esetén teendők

Betöréses lopás vagy rablás kár esetében azonnali rendőrségi feljelentés, tűz esetében /még eloltott tűz esetében is/ a tűzoltóság azonnali értesítése. Biztosító felé a kárbejelentést a biztosítási feltétel szerint, általában 2 munkanapon belül, írásban és bizonyíthatóan / fax, ajánlott levél / kell megtenni. Nagyon röviden, néhány szóban tartalmazza:
szerződésszám
mi történt
mikor történt
becsült kár
elérhetőség, hogy a kárrendező felvehesse a kapcsolatot.

A vagyontárgyakon csak a kárenyhítés, további kármegelőzés érdekében lehet indokolt változtatásokat végezni a szemle előtt. Ha a biztosító a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a kárrendezés miatt, a helyreállítás - fényképen történt rögzítést követően - elvégezhető.

Célszerű a kárrendezéshez időben, még a kárbejelentés előtt a segítségünket kérni.

Bővebb tájékoztatás igénye esetén kérjük, keresse fel irodáink bármelyikét